Hindi Jokes Funny SMS


RIDDLES IN HINDI

Enjoy Funny Riddles 

Related pages
Riddles in Hindi

Hindi riddles with Answers

Riddles with answers in Hindi

Funny Hindi Riddles

Hindi Jokes

RIDDLES IN HINDI
Funny Riddles in Hindi for kids

Riddles in Hindi

Na kabhi aata na kabhi jata

Iske bharose jo rehta

veh sda pachtata      

Funny Hindi Riddles


Riddles in Hindi

Hari hari fish ke

Hare hare andey

Jaldi se bujho paheli

varna paden ge dandey 

Solve this Hindi puzzle.

This Hindi paheli is for children

Ram SITA hai ... To ram kaun hai?